Christopher J. Ziegler

B.A., 1992 Bowdoin College Ph.D., 1997, University of Illinois at Urbana-Champaign Postdoctoral fellow, 1997-2000, Massachusetts Institute of Technology. Office: KNCL Title: Professor, Department Chair Dept/Program: Chemistry Office: 404 KNCL Phone: (330) 972-2531 Email: [email protected]

زیر حوزه های شیمی در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از زمان‌های اولیه، یعنی مدت‌ها قبل از وجود انسان‌ها و علومی که آنها تولید می‌کردند، در طبیعت رخ می‌دادند. با کمک آنها، مردم زمینه های طبیعی را شناختند و به طور فزاینده ای توانستند از فرآیندهای شیمیایی برای بهبود معیشت خود استفاده کنند.علوم طبیعی مدرن اغلب به تحقیق و توصیف …

زیر حوزه های شیمی در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

تقطیر نفت خام در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

به عنوان یک قاعده، نمی توان هر دو جزء را به شکل خالص در یک مرحله تقطیر به دست آورد، برای انجام این کار، فرآیند باید چندین بار تکرار شود و جزء با جوش کمتر در میعانات بیشتر و بیشتر غنی شود. برای این کار از ستون های تقطیر خاصی استفاده می شود که در …

تقطیر نفت خام در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

رادرفوردیوم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

خواص عنصر طبقه بندی در جدول تناوبیاز عناصر و خواص ساختار اتمی عدد اتمی: 104 104 پروتون104 الکترون دوره 7 7 پوسته الکترونی اشغال شده IV. زیر گروه 4 الکترون بیرونی پیکربندی الکترون در حالت پایه Rn 7s25f1 46d2 الکترونگاتیوی انرژی یونیزاسیون در eV رایج ترین اعداد اکسیداسیون جرم اتمی عنصر در u 261 شعاع …

رادرفوردیوم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

کارل بوش در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

از سال 1914 تا 1918، BOSCH معاون مدیر BASF بود. زمان جنگ جهانی اول است. در طول جنگ، صنایع شیمیایی آلمان با نیاز به یافتن راه حل هایی برای رفع نیازها مواجه شد نمکدان به. تا آن زمان از نمک نمک برای تولید اسید نیتریک به عنوان پایه ای برای مواد منفجره و کود استفاده …

کارل بوش در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

اصول کار فنی – کوره بلند در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

چرخه مواد بسته سودآوری فرآیند کوره بلند تا حد زیادی به در دسترس بودن و کیفیت مواد خام (سنگ آهن، کک، سنگدانه ها و هوا) بستگی دارد. بنابراین کوره‌های بلند ترجیحاً در جایی کار می‌کنند که ذخایر غنی سنگ آهن یا زغال‌سنگ را می‌توان یافت یا حداقل در زمان‌های قبل یافت می‌شد. محدودیت های اقتصادی …

اصول کار فنی – کوره بلند در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

اسکاندیم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

خواص عنصر طبقه بندی در جدول تناوبیاز عناصر و خواص ساختار اتمی عدد اتمی: 21 21 پروتون21 الکترون دوره 4 4 پوسته الکترونی اشغال شده III. گروه جانبی 3 الکترون بیرونی پیکربندی الکترون در حالت پایه Ar 4s23d1 الکترونگاتیوی 1.3 انرژی یونیزاسیون در eV 6.54 رایج ترین اعداد اکسیداسیون III جرم اتمی عنصر در u …

اسکاندیم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

سیلیکون در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

خواص عنصر طبقه بندی در جدول تناوبیاز عناصر و خواص ساختار اتمی عدد اتمی: 14 14 پروتون14 الکترون دوره 3 3 پوسته الکترونی اشغال شده IV. گروه اصلی 4 الکترون بیرونی پیکربندی الکترون در حالت پایه نه 3s23p2 الکترونگاتیوی 1.8 انرژی یونیزاسیون در eV 8.151 رایج ترین اعداد اکسیداسیون 4، -4 جرم اتمی عنصر در …

سیلیکون در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

رودیوم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

خواص عنصر طبقه بندی در جدول تناوبیاز عناصر و خواص ساختار اتمی عدد اتمی: 45 45 پروتون45 الکترون دوره 5 5 پوسته الکترونی اشغال شده هشتم. زیر گروه 9 الکترون بیرونی پیکربندی الکترون در حالت پایه Kr 5s14d8 الکترونگاتیوی 2.2 انرژی یونیزاسیون در eV 7.46 رایج ترین اعداد اکسیداسیون III جرم اتمی عنصر در u …

رودیوم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

تالیم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

خواص عنصر طبقه بندی در جدول تناوبیاز عناصر و خواص ساختار اتمی عدد اتمی: 81 81 پروتون81 الکترون دوره 6 6 پوسته الکترونی اشغال شده III. گروه اصلی 3 الکترون بیرونی پیکربندی الکترون در حالت پایه Xe 6s24f1 45d1 06p1 الکترونگاتیوی 1.8 انرژی یونیزاسیون در eV 6.108 رایج ترین اعداد اکسیداسیون III، I جرم اتمی …

تالیم در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »

آزمون دانش، تجزیه و تحلیل در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

در اینجا شما می توانید خودت را بیازمای. به این ترتیب می توانید خود را به طور خاص برای امتحانات و امتحانات آماده کنید یا موفقیت یادگیری خود را بررسی کنید. آزمون چند گزینه ای با موضوع “شیمی – تجزیه و تحلیل کیفی و کمی”. از پاسخ دادن به سوالات لذت ببرید! آزمون دانش /* …

آزمون دانش، تجزیه و تحلیل در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی ادامه »