حجم اجسام در شیمی | فرهنگ لغت دانشجویی

روابط بین واحدها

قطعات واحد 1

متر 3یک دسی متر مکعب (1

یعنی متر 3، یک سانتی متر مکعب (1

ج متر 3) و یک میلی متر مکعب (1

متر متر 3):

1

متر 3= 1000

یعنی متر 3= 1000000

ج متر 3= 1 000 000 000

متر متر 3
1

یعنی متر 3= 1000

ج متر 3= 1000000

متر متر 3
1

ج متر 3= 1000

متر متر 3مضرب و قطعات واحد 1 لیتر یک هکتولیتر (1 hl) هستند و
یک میلی لیتر (1 میلی لیتر):

1 hl = 1000 لیتر
1 لیتر = 1000 میلی لیتر

روابط زیر بین واحدها وجود دارد:

1

متر 3= 1000 لیتر
1

یعنی متر 3= 1 لیتر
1

ج متر 3= 1 میلی لیتر

حجم نفت اغلب به بشکه داده می شود:
1 بشکه = 158.758 لیتر
حجم کشتی ها بر حسب بیان می شود تن ثبت کنید یا تن ناخالص ثبت شده (GRT):

1 تن رجیستر = 2.83

متر 3

حجم اجسام در طبیعت و فناوری

در زیر حجم برخی اجسام از طبیعت و مهندسی آورده شده است.

مورچه حدود 2

مترمتر3

قطره آب 0.3 میلی لیتر
توپ تنیس روی میز 25 سانتی متر
قوطی کبریت 28 سانتی متر
فنجان بزرگ 0.25 لیتر
بطری لیموناد 0.75 لیتر یا 1 لیتر
آجر دیوار 2.2

یعنیمتر3

توپ (قطر 20 سانتی متر) 4.2

یعنیمتر3

سطل آب 10 لیتر
باک یک ماشین 45 تا 60 لیتر
ظرف زباله حجیم 6

متر3

کلاس درس 250

متر3

کامیون تانک 20000 لیتر
تانکر نفت تا 500000 لیتر
هرم خئوپس در مصر 2500000

متر3

ماه زمین 2.1991⋅1019 متر3
زمین 1.0832⋅1021 متر3

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا